ImageShack

…. CHANG CHANG CHANGITY CHANG SHOO BOP
YIP DA DIP DA DIP SHOO BOP SHA DOOBY DO
BOOGY BOOGY BOOGY BOOGY SHOOBY SHO WAP SHO
WAP
SHA NA NA NA NA NA NA NA YIPPITY DIP DA DOOOOOOOOOOOOOOO! ….